pn-pt, 7-15     phone +48 518 240 104      

Polityka prywatności

Drogi Kliencie!
Dbamy o Twoją prywatność i jest dla nas ważne, abyś w czasie korzystania z naszego serwisu czuł się komfortowo i bezpiecznie.
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies.

 1. Administrator danych osobowych
  PROVECT sp. z o.o. sp. k.
  ul. Cielmicka 39
  43-100 Tychy
  KRS: 0000774310
  REGON: 382686777
  NIP: 6462975785
   
 2. Dane osobowe
  1. Podanie danych:
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy oraz realizacji celów wymienionych poniżej
  2. Cele przetwarzania danych
   Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w poniższych celach:
   - realizacji Twojego zamówienia
   - świadczenia usług niniejszego oferowanych przez niniejszy Serwis
   - wysyłki Newslettera (za uprzednią zgodą),
   - marketingowym Administratora (za uprzednią zgodą)
  3. Podstawa prawna do przetwarzania danych
   - Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   - Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   - Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   - Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   - Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Okres przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane jedynie przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu gdy:
  - przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych
  - ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą poprzez nasz Serwis
  - cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
  (w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej).
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych
  Dokładamy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych nam danych osobowych - a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  W naszym serwisie stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 5. Twoje prawa
  Masz prawo:
  - dostępu do Twoich danych osobowych
  - ich sprostowania
  - żądania usunięcia
  - żądania ograniczenia przetwarzania
  - ograniczenia przetwarzania

  A także prawo:
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  - żądania przeniesienia danych do innego administratora
  - złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
 6. Odbiorcy danych (podmioty z usług, których korzystamy)
  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
  - dostawca płatności
  - biuro księgowe
  - hostingodawca
  - osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  - dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  W naszym serwisie przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres wysyłki,
  dane firmy na którą może zostać wystawiona faktura VAT za zamówiony towar, email, numer telefonu (o ile został podany), IP komputera.
   
 8. Pliki Cookie
  Informacje na temat wykorzystywania przez Serwis plików cookie zostały znajdują się pod adresem https://realshades.pl/cookies.pdf
 9. Kontakt z administratorem
  Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, wyślij nam e-mail na adres: biuro@realshades.pl
   

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Polityka plików cookies

Nasz sklep internetowy dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to małe pliki, które serwer internetowy zapisuje na komputerze internauty, gdy ten odwiedzana stronę.

Stosowane w naszym sklepie pliki cookies są bezpieczne i w żaden sposób nie szkodzą internaucie, nie przechowują również żadnych danych osobowych czy innych poufnych informacji.
Macie Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia obsługi plików cookies na swoim urządzeniu w ustawieniach przeglądarki internetowej.
W takim funkcjonalności sklepu wykorzystujące pliki cookies mogą przestać funkcjonować.

Nasz sklep internetowy wykorzytuje pliki cookies m.in. aby:
• uwierzytelniać użytkownika w serwisie i tworzyć sesję użytkownika w serwisie,
• prawidłowo obsługiwać koszyk i schowek,
• umożliwić nam przeanalizowanie statystyk odwiedzin sklepu i produktów.

Używamy 2 rodzajów plików cookies:
• sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu internauty, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
• stałe - pliki pozostają na urządzeniu internauty przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez internautę.


 

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: https://realshades.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:
  PROVECT sp. z o.o. sp. k.
  ul. Cielmicka 39
  43-100 Tychy
  KRS: 0000774310
  REGON: 382686777
  NIP: 6462975785
  Konto: 28 1050 1399 1000 0090 3180 9842
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
 3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie: https://realshades.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów przedstawione na stronie https://realshades.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie https://realshades.pl są fabrycznie nowe oraz nieużywane, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć je bez wad.


§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Wysłanie przez Kupującego zamówienia dokonanego za pomocą formularza zamówienia umieszczonego na stronie https://realshades.pl stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą PROVECT sp. z o.o. sp. k., Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.


§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia i dokonaniu płatności lub, w przypadku dokonania zakupu w trybie płatności za pobraniem, po przyjęciu zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany przez Niego w zamówieniu.
 3. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do 5 dni roboczych.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny podobny towar lub zrezygnować z zamówionego towaru.
 6. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 7. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury VAT zgodnie z życzeniem Kupującego.


§ 5. Formy płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 1. Za pobraniem, należność płatna w placówkach Poczty Polskiej lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki.
 2. Przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy nr: 28 1050 1399 1000 0090 3180 9842
 3. E-przelew dokonany za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl.
 4. Płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego.
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


§ 6. Termin zapłaty:

Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.


§ 7. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.


§ 8. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o praw konsumenta, Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (pobierz formularz).
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient ponosi koszt odesłania produktu do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 9. Reklamacje

 1. Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach transakcji wraz wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym (pobierz formularz) na adres: PROVECT sp. z o.o. sp. k., ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy.


§ 10. Spory

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Kupujący może m.in.:

 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
 3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 2. realshades.pl, jest domeną która stanowi własność firmy PROVECT sp. z o.o. sp. k..
 3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Popup Twisto Popup Twisto